Ut på tur
Collografi 17x26 cm (ferdig innrammet 32x42 cm)