Ut på tur
Collografi 17x26 cm (med ramme 32x42 cm)